Dosya Numarası Dava Konusu Dava Sonucu
16 Kasım 2016 tarihinde Dosya No: 2016/1959 STATÜ
Uzman Jandarma Okuluna öğrenci alımlarının 2012 yılında durdurulması ile kadroların kapatılması neticesinde Astsubay kadrolarında çalıştırılmaya başlanıldığı, Astsubaylarla aynı görevi yaptığımızı aynı kadroda görev aldığımız kadrosu kapatılan bir statünün bir üst statüye geçirilmesi ile ilgili davamız,
Ankara Bölge İdare Mahkemesine Avukat Erkan AKKUŞ tarafından açılmıştır.
Aynı kişi İstanbul Bölge İdare Mahkemesine de ayın davayı daha önceden açması sebebiyle ve İstanbul’daki açmış olduğu davadan tekrar çekilmesi neticesinde açılan bu dava ret edilmiştir.
Statü ile ilgili olarak Başkan Yardımcımız Sayın Erbil Türkmen adına Ankara İdare mahkemesine Avukat Kutluay Işık Tarafından takip edilen dava süreci ise halen devam etmektedir.
16 Kasım 2016 tarihinde 2016/4842 Sayılı Dosya No  3600 EK GÖSTERGE
Şahsım adına Uzman Jandarmaların Astsubaylarla aynı işi yaptığı, aynı eğitimi aldığı ve aynı Okulu bir yıl süreyle okumasına rağmen Astsubaylara verilen 3600 EK göstergeden faydalanamadığımız, bu durumun düzeltilmesi ve eşitsizliğin giderilmesi maksadıyla acılan davamız,
Ankara 17. İdare Mahkemesine Avukat Murat Güven, Avukat Mehmet Erdem ve Avukat Hayati ÖZEN tarafından açılmıştır.
Ankara 17. İdare Mahkemesine tarafından dava konusunun emsal gösterilemeyeceği ve bununla ilgili kanunda yeri olmadığı, TBMM’de kanun düzenlemesi yapılması gerekçesi ile ret edilmiştir.
24.03.2015 tarihinde AYİM 2014/1209 K

Uzman Jandarma Okulunun Filli Hizmetten sayılması;

DİYARBAKIR İLİNE AÇILMIŞ OLAN DAVA SONUÇLANMIŞ OLUP KANUN DEĞİŞİKLİĞİ NEDENİYLE RED EDİLMİŞTİR.

GAZİANTEP BÖLGE İDARE MAHKEMESİNE İTİRAZ EDİLMİŞTİR.

15.11.2021

Uzman Jandarma Okulunun Filli Hizmetten sayılması;
Uzman Jandarma Okulunda geçen sürelerin fiili hizmetten sayılmasına ilişkin bir Emekli Uzman Jandarma arkadaşımız adına AYİM’de dava açılmıştır.
AYİM 2014/1209 K Sayılı iptal davası açılmıştır.
AYİM: 201/342 Esas sayısı kararı ile iptal davası red edilmiştir. .
Konu Anayasa Mahkemesine 24.03.2015 tarihinde ve 2015/500 sayılı başvuru ile taşınmış olup Anayasa Mahkemesi ise açıklanan nedenlerle başvurunuu diğer kabul edilebilirlik koşulları yönünden incelenmeksizin yetersizlik nedeniye kabul edilemez olduğunu karar vererek ret edilmiştir.
TEKRARDAN 2020 YILI İÇERİSİNDE VAN VE DİYARBAKIR BÖLGE İDARE MAHKEMELEREİNE AVUKAT KUTLUAY IŞIK TARAFINDAN AYRI AYRI DAVALAR AÇILMIŞ OLUP TAKİBİ DERNEĞİMİZCE YAPILMAKRADIR
17 Şubat 2017 tarihinde 2014/1209 Orta Okul Mezunlarına bir defaya mahsus ilave bir derece verilmesi ile ilgili Dava;
Orta Okul Mezunlarına bir defaya mahsus ilave bir derece verilmesi ile ilgili Dava;
Orta Okul Mezunlarına bir defaya mahsus 2’nci dereceye yükseltilmesi ile ilgili Ankara İl J.K. lığında görevli bir arkadaşımız adına dava açılmıştır.
Ankara İdare Mahkemesine 17 Şubat 2017 tarihinde 2014/1209 sayılı dosya numarası ile tarafından açılmıştır.
Halen davamız devam etmektedir.
  Sağlık Yeteneği Yönetmeliği;
Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Uzman Jandarmaların sınıf değişikliği yapamamaları sebebiyle Subay ve Astsubaylardan farklı olarak sınıfı görevini yapamayacak personele vazife maluliyeti olanağı sağlamayan düzenlemenin iptali ile ilgili olarak bir arkadaşımız adına dava açılmıştır.
SORUN İLE İLGİLİ OLARAK 2020 YILI İÇERİSİNDE KANUN DÜZENLEMESİ YAPILDIĞI İÇİN BU SORUN GİDERİLMİŞTİR.
AYİM’in 2015/38 K Mesai Haricinde fazla çalışma zamanları için ücret ödenmemesi veya izin verilmemesi yönündeki işlemlerin iptali yönünde dava açılmıştır.
Mesai Haricinde fazla çalışma zamanları için ücret ödenmemesi veya izin verilmemesi yönündeki işlemlerin iptali yönünde dava açılmıştır.
Mesai Haricinde uzman jandarmaların fazla çalışma karşılığı haklarının verilmesi yönündeki talebimizi içeren davamız AYİM’in 2015/38 K sayılı Kararı ile 2803 sayılı Kanunun 21. Maddesi gerekçe gösterilerek reddedilince, konu zorla çalıştırılma ve angarya yasağı ihlal edildiği ileri sürülerek Anayasa Mahkemesine götürülmüştür.
Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Dosya Nu: 02.03.2015 tarih ve 2015/3707 sayılı Başvuru
DAVANIN SON DURUMU: Mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiası yönünden konu bakımından yetkisizlik nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar verip ret edilmiştir.