İÇİŞLEİRİ BAKANIMIZ SAYIN SÜLEYMAN SOYLU ZİYARET

İÇİŞLEİRİ BAKANIMIZ SAYIN SÜLEYMAN SOYLU ZİYARET​

Ulusal Bütünlüğümüze ve Egemenliğimize, laik, Demokratik ve Sosyal Hukuk Devleti İlkelerine ATATÜRK İlke ve Devrimlerine bağlı olarak, Jandarma Genel Komutanlığında Uzman Jandarma olarak hizmet icra etmiş, bu hizmetinden emeklilik, maluliyet veya zorunlu hizmet süresini tamamlamış olup ta meslekten kendi isteği ile ayrılan, Uzman Jandarmalar ile vefat eden Uzman Jandarmaların eşleri, anneleri, babaları, reşit olan ve olmayan çocuklarının, halen çalışmakta olan Uzman Jandarmaların eşleri üst soylarının, sosyal- kültürel ve hukuki ihtiyaçlarını karşılamak, yasalardan doğan veyahut doğacak olan hak ve menfaatlerini korumak, bu hususta üyelerinin bu hakları ile ilgili idari merciler de girişimlerde bulunmak, yazışmalar yapmak, onurla yerine getirdikleri mesleklerine ilişkin ortak hatıralarını yaşatmak ve dayanışmalarını devam ettirmek, Vatan, Ulus ve Bayrak sevgisini yüceltmek, Vatansever Türk Gençliği için gerekli faaliyetlerde bulunmak. Amacı ile;

1- Milli Bayramlarımızda, tarihimizin önemli günlerinde yapılan törenlere katılmak; her fırsatta vatan, millet ve bayrak sevgisini yüceltmeye yönelik davranışları desteklemek.

2- Şehit ve gazilerimizin aziz hatıralarını anmak ve yaşatmak,

3- Dernek üyelerinin yasalardan doğan veya doğacak olan hak ve menfaatlerini korumak, geliştirmek ve maksadı engelleyen sorunların çözümü için gereken yasal ve idari girişimlerde bulunmak, hızlandırmak.

4- Üyelerin askerlik mesleğine ilişkin ortak anılarını yaşatmak amacıyla lokal, misafirhane, kamp ve huzurevi gibi tesisler açmak,

5- Üyelerin ve yakınlarının eğitim ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli sosyal ve geliştirici önlemleri almak, dergi çıkarmak, belli periyotlarla broşürler yayınlamak, kitap bastırmak, özel günlerde toplantılar tertiplemek,

6- Üyeler arasında dayanışmayı sağlamak için üyelerin ve yakınlarının mesleklerini saptayıp gerektiğinde aralarında iletişim kurmak ve karşılıklı yardımlaşma ile ihtiyaçların giderilmesini temin etmek,

7- Üyelerin veya yakınlarının hastalanmaları halinde hastayı veya ailesini ziyaret ederek onların sorunları ile yakından ilgilenmek,

8- Üyelerin ulusal bütünlüğe, kalkınmaya, vatan ve bayrak sevgisini yüceltmeye katkılarını arttırmak amacı ile bu tüzükte belirtilen etkinlikleri daha yararlı kılabilmek,